2021/2022ko Ikasturte Amaierako Batzar Nagusiaren akta

Bileraren data: ostirala, 2022ko maiatzaren 6a
Ordua: 15: 00etan 1. deialdian eta 15: 15ean 2. deialdian
Bileraren lekua: Basozelaiko Gizarte Etxea - Areto Nagusia
Bilerara bertaratu zirenak:
IGEaren zuzendaritza-batzordeko taldea (8 pertsona)
6 bazkide
Guztira 8+6 = elkarteko 140 familia bazkideen 14 ordezkari (% 10eko parte-hartzea)

 

Gai-zerrenda:
1. 2021-2022 ikasturteko memoria eta balantze ekonomikoa.
2. 2022-2023 ikasturteko jarduerak eta aurrekontua.
3. 2022-2023 ikasturteko kuotak
4. Elkartearen egoera kritikoa: baja arruntak eta borondatezkoak.
5. Galde-eskeak.

Saioaren garapena:

 • 2021-2022 ikasturteko memoria eta balantze ekonomikoa.
  Egindako jarduera guztiak eta egiteko daudenak errepasatzen dira. Aipatu da aurten ospatuko dela ikasturte amaierako festa, pandemia gertatu zenetik lehen aldiz. Ekainaren 17an, ostirala, egingo da zehaztu beharreko ordutegia.
 • Jasotzen diren diru-laguntza guztiak aurrez zehaztutako kontzeptuen arabera gastatzen direla adierazi da (adibidez, sexologiako hitzaldietarako dirua aurreratu egiten da eta diru-laguntzak a posteriori gastua osorik konpentsatzen du).

Horrek esan nahi du dirua kutxan eduki behar dela, diru-laguntzak jaso arte gastuak aurreratu ahal izateko.

 • Bestalde, azaldu da diru-laguntzak, oro har (udalaren diru-laguntzak eta Eusko Jaurlaritzaren beste batzuk), jaitsi egin direla aurreko urteekin alderatuta. Lehen, adibidez, elikadura-gastuak sartzen ziren (txokolatada, txoripana, zukuak, askariak) edo baita ikasturte amaierako jaiak ere, baina orain eskulanak besterik ez dira. Gainera, pandemiaren urte hauetan, aurrez aurreko jarduerarik egin ezin izateagatik jaso ez diren laguntzak daude.
  Gaur egungo balantze ekonomikoarekin eta urtea ixterako aurreikuspenarekin amaitzen da. Zenbakizko datuak elkartearen webgunean jarri dira. Balantzea zifra negatiboetan geratu da, 2.000 eurotik gorako defizitarekin. Ohiko jarduerak (eta gastuak) eginez lan egiteko modu tradizionala ez da iraunkorra, diru-laguntzak jaitsi egin direlako urteetan zehar eta diru-sarrerak ez direlako igo hasieratik (15 euro familia bakoitzeko eta urteko, familiako seme-alaben kopurua edozein dela ere).
  1. sturteko jarduerak eta aurrekontua.
 • Datorren urterako asmoa da aurtengo jarduera berak antolatzen saiatzea, baina ahal den guztietan aurrez aurre eginez.
 • Gainera, goiztiarren zerbitzua antolatu ahal izango da.
 • Espero dezagun, halaber, eskolaz kanpoko jardueren antolaketa errazagoa izatea, adin-taldeak ez nahasteko osasun-murrizketak lasaitu egin baitira.
 • Hala ere, lehen azaldu bezala, ohiko diru-sarrerak baino gastu handiagoak izateagatik arazo ekonomiko bat aurreikusten da, eta horrek, beharbada, jarduera batzuk birplanteatzea eragiten du.

2022-2023 ikasturteko kuotak

 • Balantze ekonomikoaren arazoari aurre egiteko, bazkideen kuotak handitzea proposatzen da.
 • Urteko kuotaren 3 aukera proposatzen dira:
      A aukera: 20 euro ordaindu familia bakoitzeko (egungo 15 euroen ordez)
      B aukera: 18 euro ordaindu lehen seme-alabarentzat eta gero 5 euro seme-alaba gehigarri bakoitzeko. (18 euro seme-alaba 1 duten familientzat, 23 euro 2 seme-alaba dituzten familientzat; 28 euro 3 seme-alaba dituzten familientzat)
    C aukera: 18 euro ordaindu lehen seme-alabarentzat eta gero 10 euro seme-alaba gehigarri bakoitzeko. (18 euro seme-alaba 1 duten familientzat, 28 euro 2 seme-alaba dituzten familientzat; 38 euro 3 seme-alaba dituzten familientzat)
 • Bertaratutako 14 pertsonek bozketa egin dute.
      A aukera: aldeko 10 boto
      B aukera: aldeko 11 boto
      C aukera: aldeko 3 boto
 • Datorren ikasturterako B aukera (18+5+5) aplikatzea erabaki da.

Elkartearen egoera kritikoa: baja arruntak eta borondatezkoak.

 • Zuzendaritza-batzordeko 2 kidek ez dute lan egingo datorren urtean, seme-alabek ikastetxea uzten dutelako.
 • Beste 3 kidek ere zuzendaritza batzordea utziko dute ikasturte honen amaieran, arrazoi pertsonalengatik.
 • Egungo 8 kideetatik 3 zuzendaritza batzordean geratuko dira datorren ikasturterako.
 • 3 pertsona dira elkarte funtzionala mantendu ahal izateko gutxieneko pertsona kopurua (lehendakaria, diruzaina eta idazkaria behar dira), baina kopuru oso txikia da ohiko jarduera guztiak egin ahal izateko.
 • Gaur egun egiten den guztia ezin egiteko arriskua dago. Aipatu da kiroletarako pertsona berri bat beharko litzatekeela datorren urteko eskolaz kanpoko kirolak antolatzeko. Nolanahi ere, bazkide diren familien partaidetza handiagoa behar dela azaltzen da, elkartea bizirik mantentzeko eta nahi diren jarduera guztiak egin daitezen lortzeko.

Zuzendaritza Batzordeko kide izan nahi dutenek edo elkartearekin lankidetzan aritu nahi dutenek email. ampagaztelu@gmail.com helbidean jar daitezke harremanetan.

Bilera 16: 30ean amaitu da.